Результати аналізів відібраних проб води з річки Шкло

За результатами лабораторних досліджень проб води, відібраних 07 листопада 2019 року спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю Інспекції із річки Шкло встановлено, що внаслідок скиду води зі ставу для риборозведення спостерігається збільшення забруднюючих речовин.

У відібраній пробі води зі скиду з ставу виявлено високий вміст наступних забруднюючих речовин: завислі речовини – 3 280,0 мг/дм3, азот амонійний – 3,4 мг/дм3, біохімічне споживання кисню (БСК5) – 15,0 мг/дм3, залізо загальне – 7,9 мг/дм3.

У відібраних пробах поверхневих вод по руслу річки Шкло виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, згідно рибогосподарських норм водокористування:

-  в річці Шкло, нижче міста Яворів, з моста на автодорозі Львів-Краковець – сульфати в 3,7 рази, завислі речовини в 1,12 рази, нітрити в 1,9 рази, БСК5 в 2 рази, залізо загальне в 10 раз, кисень розчинений 6,8 мг/дм3 при нормі не нижче 6,0 мг/дм3;

-  в річці Шкло, приблизно 50м вище скиду води зі ставу для риборозведення, біля селища Краковець (фонова проба) – сульфати в 3,2 рази, нітрити в 1,4 рази, БСК5 в 1,7 рази, залізо загальне в 14 раз, кисень розчинений 6,5 мг/дм3 при нормі не нижче 6,0 мг/дм3;

-  в річці Шкло, нижче скиду води зі ставу для риборозведення, з моста біля селища Краковець – сульфати в 3 рази, завислі речовини в 51,8 рази, азот амонійний в 1,6 рази, БСК5 в 3 рази, залізо загальне в 78 рази, кисень розчинений 5,5 мг/дм3 при нормі не нижче 6,0 мг/дм3.

ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Головне – у вашій скриньці